CD’s

U, die ons helpen wilt – 2022

Op 5 november 2022 is de nieuwe CD “U, die ons helpen wilt” opgenomen in de Grote of St. Maartenskerk in Tiel. Het is een opname van ons mannenkoor samen met het kinderkoor “De Kleine Lofstem uit Geldermalsen o.l.v. Jolanda van Dam – Braam. Verder werkten aan deze opname mee: André van Vliet – orgel, Csaba Erdös – cello, Maria Koops – harp, Corrie Wielink – viool en Martha van Gent – fluit.
De totale opbrengst komt ten goede aan VBGG jubileumactie “Beperking over grenzen” en de Vereniging Helpende Handen.

De volgende stukken zijn opgenomen:

 1. Psalm 9: 1, 2, 10 en 11 (Melodie: L Louis Bourgeois, bew. Roelof van Middendorp)
 2. Vaste Rots van mijn behoud (Ierse melodie uit de 18e eeuw, August Melody)
 3. Psalm 116: 1, 2, 3 en 11 (Arrangement Arie van der Vlist)
 4. Bidden (Arrangement Peter Wildeman)
 5. Groot is Uw trouw o Heer – (Instrumentaal intermezzo  – Arr. Lennart Knops)
 6. Het gebed des Heeren (Melodie Maarten Luther, berijming 1773, bew. Roelof van Middendorp
 7. Grote God, wij loven U (Bew. Klaas J. Mulder)
 8. Psalm 3: 3 en 4 (Melodie: Louis Bourgeois, bew. Marcel van de Ketterij)
 9. Psalm 102 (William B. Bradbury, bew. Fred de Vries)
 10. Als het eens donker is (Arr. M. van Bruchem)
 11. Psalm 119: Gedenk je Schepper (Arr. Ds. C.J. Meeuwse)
 12. Ere zij aan God de Vader (Instrumentaal intermezzo – Arr. Lennart Knops)
 13. Alwetend Vader (Mannenkoorarr. Klaas J. Mulder)
 14. Psalm 146 1 en 3 (Melodie Maistre Pierre – Muziek Johan Bredewoud)
 15. Al wat adem heeft (naar psalm 150 (Tekst Mariete de Wit, muziek: J. Clarke, Arr. Pieter Stolk)

De CD kost 15 euro. U kunt deze CD bestellen door een mail te sturen naar de voorzitter van het mannenkoor, de heer C..W.L. van Kralingen via voorzitter@mannenkoor-jubilatedeo.nl of door hem te bellen op 06-3040 5535.

‘k Geloof in God – 2017

Op 8 en 21 april 2017 is er een CD opnamen gemaakt in
de Grote kerk van Hasselt
Aan deze CD opname hebben deelgenomen;

– Ons mannenkoor o.l.v. Roelof van Middendorp
– Jongerenkoor Elad o.l.v. Marieke Seekles van Maanen
– Organist Harm Hoeve
– Pianist Ton Burgering
– Dwarsfluitisten Kees Alers en Erika Vogel
– Hoornist Pier de Jong

Vakantieweken verzorgd door de Vrouwenbond van de Gereformeerde Gemeenten

De vakantieweken VBGG worden sinds 1972 georganiseerd door de vrouwenbond Gereformeerde Gemeente voor mensen met een lichamelijke-, verstandelijke-, meervoudige-, of gedragsbeperking. De vakantieweken worden grotendeels gefinancierd door bijdragen van gaste, giften van vrouwenverenigingen, kerkenraden, collecten e.d. Maar omdat er hoge kosten aan deze vakantieweken zijn verbonden zijn deze bijdragen de laatste jaren niet toereikend. Het initiatief van de koren om hieraan een bijdrage te verlenen is afgestemd met de Vrouwenbond Gereformeerde Gemeenten. Jaarlijks staan ca. 30 vakantieweken gepland voor de ca. 675 gasten die begeleid worden door ca. 440 stafleden als vrijwilliger. Op de website www.vakantiewekenvbgg.nl vind u meer informatie. Om dit belangrijke werk in de toekomst toch mogelijk te maken is o.a. deze CD opgenomen.
De kosten hiervoor zijn bijeengebracht door sponsoren, waardoor de CD opbrengst (100%) geheel ten goede komt van Vakantieweken voor gehandicapten. In totaal  zijn er ca. 2.000 verkocht en is er bedrag van € 27.000,- overgemaakt aan Helpende Handen.

De volgende stukken zijn op de CD opgenomen:

1. Ere zij aan God, de Vader (Tekst naar Horatius Bonar, Meödie: Henry Smart, Bew. Roeleof van Middendorp)
2. Psalm 108
3. Als ik een kruis moet dragen (B.Bout)
4. De aarde was in het begin (Franz Schubert, Tekst en Bew. W. van Galen)
5. De hemelen juichen (naar J, Hayden, Tekst en Bew. W. van Galen)
6. Psalm 116 (Instrumentaal, Bew. Harm Hoeve)
7. Psalm 69 (A. Kortleven)
8. Eens was ik een vreem’dling
9. De Twaalf Artikelen (Tekst: Ds. C.J. Meeuse, Melodie: Psalm 23 en Jan Zwart, Bew. Roelof van Middendorp)
10. Jezus leeft (P. van der Linden)
11. Psalm 141 (In Engelse stijl, Bew. Martin Zonnenberg)
12. Ook voor mij (Tekst en Muziek: D. van Luttikhuizen)
13. Kom Heer’Jezus, kom  (Instrumentaal, Bew. Harm Hoeve)
14. Psalm 38 (P.C. Eilander)
15. Psalm 86 : 1, 3, 4 en 6 (Bew. Johan Bredewout)
16. Alzo lief heeft God de wereld gehad (J. Mulder)
 

CD Milde handen vriend’lijk ogen (uitverkocht)

Op 22 en 23 maart 2013 is er een CD opnamen gemaakt in de St. Maartenskerk van Tiel.
Aan deze CD opname hebben deelgenomen;

– Ons mannenkoor o.l.v. Roelof van Middendorp
– Jong gemengdkoor Laudate Deum o.l.v. Arie Kortleven
– Organist Harm Hoeve
– Pianist Ton Burgering
– Hoboïst Diana Abspoel
– Violist Martin de Deugd

In 2013 ontvangt Helpende Handen nauwelijks nog subsidie van de overheid en in 2014 helemaal niet meer.
Om dit belangrijke werk in de toekomst toch mogelijk te maken is o.a. deze CD opgenomen.
De kosten hiervoor zijn bijeengebracht door sponsoren, waardoor de CD opbrengst (100%) geheel ten goede komt van Helpende Handen. In totaal  zijn er al 2250 verkocht en is er bedrag van € 27.000,- overgemaakt aan Helpende Handen.

De volgende stukken zijn op de CD opgenomen:

1. Jeruzalem, o stad van goud (Muziek Naomi Shemer, Bew. Martin Mans)
2. Psalm 85 (Bew. Arie Kortleven)
3. O alle gij dorstigen (Muziek Dick Sanderman)
4. Psalm 39 op Sonatina van J.S. Bach (Bew. Roelof Elsinga)
5. Vaste Rots van mijn behoud ( Bew. Arie Kortleven)
6. Jezus, Die mijn ziel bemint (Muziek S.B. March, Bew. Pieter Stolk)
7. “Choral Gracieux” Instrumentaal intermezzo (Muziek G.B. Martini, Bew. Harm Hoeve)
8. Psalm 95 (Bew. Everhard Zwart)
9. Psalm 25 (Bew. Johan Bredewout)
10. Troost nu mijn volk (Tekst Hans de Ruiter, Muziek Johan Bredewout)
11. Psalm 13 (Bew. A. van Vliet)
12. Psalm 22 (Bew. Bram Bout)
13. Meer liefd’ o dierb’re Heer (Muziek W.H. Doane, Bew. André van Vliet)
14. Sanctus (Requiem, No 3) (Muziek Th. Verheij, Bew. Arie Kortleven)
15. Jezus is het Brood des Levens (Tekst Broedergemeente, Muziek Edward Elgar)
16. ‘k Wil U, o God, mijn dank betalen (Duitse Melodie, 1700, Tekst H.A. Bruining, Bew. Roelof van Middendorp)
17. Eens was ik een vreemd’ling (Tekst Robert Murray Mc Cheine, Muziek Welsh Hymn Melody, Bew. Marco den Toom

CD, “Komt, verwondert u…”

Onze kerst CD hebben we opgenomen in de Oude Kerk van Beekbergen en is 24 november 2007 gepresenteerd tijdens een presentatie-concert in de Gereformeerde Gemeente van Apeldoorn.

De begeleiding op het orgel is in handen van Jan Zwanepol, Duo Friends begeleid het koor op de panfluit en met de viool, ze zijn bovendien te horen in een mooie solo. Wouter Vijfhuizen verzorgt vanuit het koor een baritonsolo.

De volgende stukken zijn op de CD opgenomen:

1. Psalm 100 (H. Schutz, bew W. van Galen)
2. Kerstzang (Tekst M. van Bezooien, Muziek J. v.d Waard)
3. Daar is uit ‘s werelds duist’re wolken (J.G. Bastiaans, bew. M. van Noort)
4. Herders dicht bij Bethlehem (L. van Beethoven, tekst en arr W. van Galen)
5. Psalm 99 (bew W. van Galen)
6. Komt, verwondert u (Oud Nederlands kerstlied, bew W. van Galen)
7. Al zo lief heeft God de wereld gehad (G. Palestrina, bew W. van Galen)
8. Geen wiegje als rustplaats (Solo Duo Friends)
9. Al was des hemels gloed geblust (Solo Wouter Vijfhuizen, bew. K.J. Mulder)
10. In ‘t nachtlijk veld van Efrata (Tekst G. van der Zijden, bew W. van Galen)
11. Psalm 98 (bew H. Slettenhaar)
12. God sprak in oude tijden (Tekst en bew W. van Galen)
13. Heft nu de lofzang aan (C. Saint Saens, tekst en arr W. van Galen)
14. Lofzang van Maria (bew D. van Luttikhuizen)
15. Stille nacht (F. Grüber, bew W. van Galen)
16. Psalm 87 (bew W. van Galen)
17. Nacht van God’s grote erbarmen (J.F. Reichhard, tekst en arr. W. van Galen)
18. Heerlijk klonk het lied der eng’len (bew W. van Galen)
19. ‘t Was nacht in Beht’lems dreven (bew K.J. Mulder)
20. Psalm 150, ‘Looft nu de Heer” (M.L. Mc Phail, bew M.W. Kramer)

CD, “Zing tot eer van God, de Schepper (uitverkocht)

In 2003 hebben we als mannenkoor de cd ‘Zing tot eer van God, de Schepper’ opgenomen.
Deze CD is opgenomen in de Grote of Stephanuskerk in Hasselt.

De orgelbegeleiding van het koor is in handen van Jan Post, en Jantine Kats – van Voorden zingt mee als sopraan.

De volgende stukken zijn op de CD opgenomen:

1. Psalm 138 (Bew. W. van Galen)
2. Grote God, wij loven U (bew. K.J. Mulder)
3. Hoe groot moet Gods genade zijn (Test en bew. W. van Galen)
4. De tien geboden (bew. M.W. Kramer)
5. Psalm 38 (bew. D. van Luttikhuizen)
6. Vaste rots van mijn behoud (bew. J. de Waart)
7. De stem van God (J. Sibielius, bew. W. van Galen)
8. Vat Gij mijn hand (sopraansolo)
9. De volken woeden en strijden (Tekst en bew. W. van Galen)
10. Psalm 68 (bew. K.J. Mulder)
11. Psalm 27 (bew. J. van Zweden)
12. Tel uw zegeningen (orgelsolo)
13. Heere God, u roep ik aan (Tekst en bew. W. van Galen)
14. Elk uur, elk ogenblik (bew. K.J. Mulder)
15. Ere zij aan God, de Vader (bew. W. van Galen)
16. De hemelen juichen (J. Haydn, tekst en bew. W. van Galen)
17. Zoals ik ben, beschroomd en bang (W.B. Bradbury, Tekst en bew. W. van Galen)
18. Psalm 21 (bew. K.J. Mulder)
19. zie, de zon (G. Verdi, bew. M. Mans)
20. Zegenbede (C. van Rennes, bew. W. van Galen)

CD, “Van waar de zon in ‘t oosten straalt”  (uitverkocht)

Graag presenteren we hier onze Psalmen CD die we gezamenlijk als Groot Samengesteld Mannenkoor hebben opgenomen. Dit koor bestond uit 175 mannen, van Mannenkoor Rehoboth uit Geldermalsen, Christelijk Mannenkoor Ede en Mannenkoor Jubilate Deo uit Apeldoorn, dirigent en organist. Een CD die niet alleen de ouderen zal aanspreken maar hopelijk ook de jeugd zal boeien.

Van waar de zon in ‘t oosten straalt
tot waar z’ in ‘t westen nederdaalt
zij ‘s HEEREN name lof gegeven!

De volgende stukken zijn op de CD opgenomen:

1. Psalm 101 (H.Hamer)79
2. Psalm 116 (K.J. Mulder)
3. Psalm 113 (W. van Galen)
4. Psalm 121 (W. van Galen)
5. Psalm 77 (K.J. Mulder)
6. Psalm 134 (met tegenzang) (W. van Galen)
7. Psalm 133 (H. Slettenhaar)
8. Psalm 72 (W. van Galen)
9. Improvisatie over Psalm 75 (Harm Hoeve, orgelsolo)
10. Psalm 140 (C. Goudimel/ W. van Galen)
11. Psalm 68 (K.J. Mulder)
12. Psalm 73 (W. van Galen)
13. Psalm 84 (met tegenzang) (W. van Galen)
14. Psalm 138 (W. van Galen)
15. Psalm 25 (K.J. Mulder)
16. Psalm 81 (W. van Galen)
17. Psalm 21 (K.J. Mulder)
18. Psalm 89 (met tegenzang) (W. van Galen)