Categorie archief: CD’s

Voorverkoop van de cd ‘k Geloof in God

U kunt vanaf nu onze cd ‘k Geloof in God bestellen. Deze cd, zal in D.V. 2017 opgenomen worden samen met het jongerenkoor Elad uit Elspeet. De opbrengst komt geheel ten goede aan de vakantieweken voor jongeren en ouderen met een beperking. (uitgaande van de vrouwenbond Gereformeerde Gemeente) Betaling van de cd is na bezorging van de cd. Bestellen doet u door te mailen naar voorzitter@mannenkoor-jubilatedeo.nl, te bellen naar 06-30405535 of door onderstaand contactformulier in te vullen.

'k Geloof in God

Medewerkende aan de cd-opname in 2017

Zoals in een eerder bericht al is vermeld gaan wij als mannenkoor in 2017 een cd opnemen samen met jongerenkoor Elad uit Elspeet. De cd-opname zal plaatsvinden in de Grote of Sint-Stephanuskerk te Hasselt. Verdere medewerkend aan deze cd zijn:

De opbrengst zal geheel ten goede komen t.b.v. de Vakantieweken voor mensen met een beperking. Om dit mogelijk te maken zijn wij nog steeds op zoek naar sponsors. Wilt u mee helpen om deze mensen een onvergetelijke vakantie te kunnen bieden of kent u nog iemand die dat zou willen. Stuur dan even een mail naar voorzitter@mannenkoor-jubilatedeo.nl

 

 

 

CD opname samen met Jongerenkoor Elad uit Elspeet

Het mannenkoor ‘Jubilate Deo’ uit Apeldoorn en het jongerenkoor Elad uit Elspeet gaan in 2017 samen een CD uitbrengen, waarvan de opbrengst geheel is bestemd  t.b.v. de Vakantieweken voor mensen met een beperking. Dit is mogelijk doordat wij als koren sponsoren gaan benaderen zodat de kosten van de opnames geheel gedekt worden. Kent u nog sponsoren of wilt u zelf graag meedoen? Dan kunt u altijd contact met ons opnemen.

Deze vakantieweken, uitgaande van de Gereformeerde Gemeenten maar ook voor mensen met een beperking van andere kerken,  worden sinds 1972 georganiseerd door de Vrouwenbond van de Gereformeerde Gemeenten voor mensen met een lichamelijke-, verstandelijke-, meervoudige- of gedragsbeperking. De Vakantieweken worden grotendeels gefinancierd door bijdragen van gasten, giften van kerkenraden en vrouwenverenigingen, collecten e.d. Maar omdat er hoge kosten aan deze Vakantieweken zijn verbonden, i.v.m. aanpassingen in de vakantieoorden, zijn deze bijdragen de laatste jaren helaas niet toereikend. Het initiatief van de koren om hieraan een bijdrage te verlenen is afgestemd met de Vrouwenbond van de Gereformeerde Gemeenten en zij zullen bij de verkoop van de CD’s ondersteunen.

Jaarlijks staan 30 vakantieweken gepland voor  ca. 675 gasten die begeleid worden door 440 stafleden als vrijwilliger. Op de website www.vakantiewekenvbgg.nl vindt u meer informatie.

Zodra er meer bekend is en wij weten welke musici er aan meedoen, zal er een bericht op deze site worden geplaatst.