Over ons

Het koor

Het mannenkoor “Jubilate Deo” is een enthousiast koor en bestaat uit ongeveer 50 leden. Het koor is in 1998 opgericht en staat sinds 2010 onder leiding van dirigent Roelof van Middendorp. We geven jaarlijks gemiddeld zes uitvoeringen in diverse kerken en verzorgingshuizen. Ons jaarlijks hoogtepunt is het kerstconcert in de dorpskerk van Beekbergen.

De naam “Jubilate Deo” (Juicht voor de Heere) komt o.a. tot uiting in ons repertoire, dat bestaat uit psalmen, geestelijke en vaderlandse liederen. Deze worden wekelijks geoefend in de Jacobus Fruytier scholengemeenschap in een prettige en gezellige sfeer. We staand onder toezicht van de kerkenraad van de Gereformeerde Gemeente Apeldoorn. Maar ook zij die tot een ander kerkverband behoren en zich kunnen vinden in ons repertoire, zijn welkom.

In de afgelopen jaren hebben we regelmatig een CD uitgebracht waarvan de opbrengst is bestemd voor een goed doel. In het najaar van 2022 hebben we samen met het kinderkoor “De kleine lofstem” uit Geldermalsen een nieuwe CD opgenomen: “U, die ons helpen wilt”.  Deze hopen we op 11 maart 2023 te presenteren in de Bethelkerk te Geldermalsen. Meer informatie over de presentatieavond kunt u vinden op de Concert agenda pagina. De opbrengst van deze cd is bestemd voor de commissie Vakantieweken van de VBGG en Helpende Handen. 


De dirigent

Onze dirigent, Roelof van Middendorp (1965), ontving zijn eerste orgellessen aan het harmonium van Gert van de Brink. Geboeid als hij van jongs af aan was voor orgelmuziek, vervolgde hij zijn lessen bij Evert van de Veen en John Propitius. Deze stimuleerde hem sterk een muziekvakstudie te gaan volgen. Zo begon hij in 1995 aan de Hogeschool Schumann Academie te Utrecht, een opleidingsinstituut dat de opleidingen voor de voormalige staatsexamens verzorgt. Met als hoofdvak orgel en bijvak piano volgde hij de opleiding docerend musicus bij o.a. Euwe de Jong en Wout van Andel. Op 16-jarige leeftijd begeleide hij de eerste kerkdiensten zowel in de regio als in zijn woonplaats Barneveld. In 1997 kreeg hij zijn vaste aanstelling als hoofdorganist in de Oude Kerk te Barneveld. In deze functie kan hij zijn belangstelling voor de kerkmuziek gestalte geven. Het, veelal improviserend, hanteren van verschillende stijlvormen en creatief omgaan met de inhoud van het lied, zijn kenmerken waarop zijn orgelspel gebaseerd is. Ook is hij tijdens zijn opleiding koordirectie gaan studeren. Belangstelling hiervoor ontstond vooral tijdens het begeleiden als organist/pianist van koorzangavonden. Als dirigent geeft hij tevens leiding aan een vijftal andere koren.


De organist

Gerard Harbers (1974) ontving op zevenjarige leeftijd zijn eerste orgellessen. Zijn muzikale opleiding vervolgde hij jarenlang bij respectievelijk Gerard Keilholtz en Dick Sanderman. Daarnaast volgde hij pianolessen.
Om zich verder te bekwamen op het gebied van improvisatie studeerde hij daarna een aantal jaren bij Sietze de Vries. Tevens behaalde hij het getuigschrift Kerkmuziek op de Cursus Kerkelijk Orgelspel van de VOGG en was hij van 2003 tot 2007 hoofdbestuurslid van de VOGG (Vereniging van Organisten van de Gereformeerde Gemeenten). Gerard is van 1995 tot 2006 organist geweest in de Zuiderkerk van de Gereformeerde Gemeente te Rijssen. Tijdens deze periode was hij tevens hulporganist van de Hervormde Gemeente te Rijssen. Sinds 2007 is hij organist van de Gereformeerde Gemeente in zijn woonplaats Apeldoorn. Hij is als vaste organist aan ons mannenkoor verbonden, begeleidt tevens diverse andere koren en verleent als (koor-)begeleider veelvuldig zijn medewerking aan concerten en cd-opnamen.


De repetitielocatie

Normaal repeteren we iedere dinsdagavond van 20.00 uur tot 22.00 uur in de aula van de Jacobus Fruytier scholengemeenschap (Anklaarseweg 71, 7316 MB) in Apeldoorn.

We hebben op deze lokatie de beschikking over een mooie Seiler vleugel en sinds begin 2010 eveneens over een echt pijporgel, gebouwd door de firma Mense Ruiter uit Zuidwolde. Via de tab ‘Foto’s’ aan de bovenzijde van deze pagina krijgt u een impressie van onze repetitielocatie.